Výbor a personál

Výbor

Ing. Karel Hanzl

Starosta

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0
Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mag. Paul Rodt

Zástupca starostu

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mag. Margita Jonas

Konateľka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-01

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900
E-mail

Anna Prucha

Zástupkyňa konateľky

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Jaroslava Linha

Účtovníčka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Edith Neuhold

Zástupkyňa účtovníčky

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-03

Fax: +43 /1/ 713 31 88-903
E-mail

Jaroslava Hovorka

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Tomas Kostohryz

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Dr. Walter Leeb

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Personál

Mgr. Margita Jonas

Kancelária, redakcia, styk s verejnosťou

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-01

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900
E-mail

Daniela Kohl

Kancelária, účtovníctvo

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-02

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900
E-mail

Martin Novotný

Správa školskej budovy, prenájom priestorov

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-91

E-mail

Dominik Ducháč

IT administrátor

dominik.duchac@komensky.at

Mirka Rührig

Vedúca školskej jedálně

Tel.: +43/1/713 31 88-50
Tel.: +43/699/168 68 806

Olga Štorková

Školská kuchyňa


Václav Fiala

Školská kuchyňaRasema Mustedanagic

Upratovanie


Emina Mustedanagic

Upratovanie


Štefan Chabreček

Údržba


Miroslav Štrba

Údržba


Gabriela Luhan

Asistentka školského lekára