Přípravná fáze projektu a jeho realizace o letních prázdninách 2018

Ve školním roce 2017/18 proběhly intenzivní přípravy velice důkladně a profesionálně naplánovaného projektu v rámci Erasmus+; paní profesorky Friedlová, Kotrbeletz a Zojer se pravidelně scházely ve školní knihovně či v družině a řešily pracovní a osobní přínos vybraných kurzů a také různé aspekty celé žádosti.

Při sepisování žádosti a vypisování neuvěřitelného množství formulářů jim byla velice nápomocná paní profesorka Tichá, která má s programem zahraniční mobility mnoho zkušeností. Tímto by jí chtěly všechny účastnice poděkovat za cenné rady a ochotu, s jakou vždy ,,erasmačkám" pomáhala.

O letních prázdninách 2018 pak tyto tři profesorky absolvovaly výše zmíněné kurzy, o kterých pak krátce referovaly na zahajovací konferenci v září a pedagogické konferenci v listopadu. Evaluace celého pobytu ve třech různých zemích proběhla v pátek 9. 11. 2018 v odpoledních hodinách a pro zájemce a zájemkyně o tento studijní program Evropské unie připravily všechny účastnice v pondělí 12. 11. 2018 odpoledne zajímavé a velice informativní prezentace, po kterých následovaly živé diskuze o zahraniční mobilitě Erasmus plus. Na setkání

nepřišli jen kolegové a kolegyně z WMS a RG, ale zavítala k nám i jedna zástupkyně z VS Sebastianplatz, která zde bude o této možnosti sebevzdělávání a zvyšování kompetencí dále referovat.

Bližší informace o tomto projektu a také více fotek naleznete na webových stránkách naší školy a všechny příspěvky se také objeví na společném blogu.