Učiteľky

Sabina Eimer

riaditeľka materskej školy

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-10
Fax: +43 /1/ 713 31 88-910
E-mail: dirkg(at)komensky.at

Konzultačné hodiny po dohovore

Miluše Radulović

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-11
skupinka: Lienky

Miroslava Jagoš

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-11
skupinka: Lienky

Iva Pospíšilová

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-12
skupinka: Myšky

Renata Pfeiffer

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-12
skupinka: Myšky

Gabriela Luhan

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-12
skupinka: Myšky

Bc. Mária Pivková

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-13

skupinka: Veveričky

Irena Klaclová

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-13
skupinka: Veveričky

Libuše Dvorak

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-14
skupinka: Motýliky

Jitka Němeček

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-14
skupinka: Motýliky

Alexandra Jóna

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-15
skupinka: Včielky

Edina Langer

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-15
skupinka: Včielky

Kitti Kovacs

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16

skupinka: Medvedíci

Mgr. Barbora Papiež

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16

skupinka: Medvedíci

Barbora Hochberger

učiteľka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16
skupinka: Medvedíci