Triedy

1.a
Mgr. Lucie Innocenti
E-mail

2.b
Mgr. Hana Egermannová

E-mail

4.a
Mgr. Dagmar Mazáková

1.b
Mgr. Dipl. Päd. Dana Neugebauer

E-mail

3.a
Mgr. Tomáš Janovský

E-mail

4.b
Mgr. Zdenka Nováčková

2.a
Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová

E-mail

3.b
Mgr. Julie Zawia

4.c
Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim

Zborovňa

+43 /1/ 713 31 88-21