Skupinky

Medvedíci

deti od 2 do 6 rokov

česko-slovensko-nemecká skupinka
max. 15 detí
1. poschodie

Kitti Kovacs- učiteľka
Mgr. Barbora Papiež - učiteľka
Barbora Hochberger - učiteľka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-16

Lienky

deti od 2 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 19 detí
2. poschodie

Miluše Radulović - učiteľka
Miroslava Jagoš - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-11

Myšky

deti od 3 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

Iva Pospíšilová - učiteľka
Renata Pfeiffer - asistentka
Gabriela Luhan - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-14

Veveričky

deti od 3 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

Libuše Dvorak - učiteľka
Jitka Němeček- asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-13

Motýliky

deti od 5 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie

Bc. Mária Pivková - učiteľka
Irena Klaclová - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-12

Včielky

deti od 3 do 6 rokov

maďarsko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie

Alexandra Jóna - učiteľka
Edina Langer - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-15