Nepovinná cvičení

Německý jazyk 

Německý jazyk - čtení

Ruský jazyk

Francouzský jazyk

Volejbal 

Školní orchestr 

Fotoklub 

Příprava na budoucí povolání 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk - čtení 

Latinský jazyk

Matematika  

Florball 

Školní pěvecký sbor 

Kroužek malování 

Moderní média 

Český jazyk 

Španělský jazyk

Slovenský jazyk

Divadelní kroužek  

Lezecký klub  

Tanec  

Kurz vaření  

Šach