Konzultační hodiny české farnosti ve Vídni


Česká duchovní služba v Arcidiecézi Vídeň je k dispozici na školách Komenský každou středu: sudé týdny 14.00 - 15.00 v budově gymnázia na Schützengasse a liché týdny 13.00 - 14.00 v budově obecné školy na Sebastianplatzu. Duchovní služba je zdarma a je určena pro žáky, jejich rodiny i pro zaměstnance škol Komenský. Jedná se zejména o duchovní rozhovory, svátost smíření či poradenství v církevních záležitostech.

Konzultační hodiny:
SG lichý týden / středa   14:00 - 15:00
SP sudý týden/středa     13:00 - 14:00

* Schützengasse = SG, místnost 1.15, Sebastianplatz = SP, místnost 1.16.07